Et forum og en møteplass for unge som arbeider innen fornybarsektoren på tvers av fag- og yrkesbakgrunn