top of page

PERSONVERNERKLÆRING

1. Behandling av personopplysninger i Ung i Fornybar

Ung i Fornybar er opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte og i henhold til norsk lov. Nedenfor kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og om dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.  

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Peder Schartum Thorbjørnsen i advokatfirmaet Haavind. I påvent av foreningsstiftelsen er vår midlertidige kontaktinformasjon:

Adresse: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Telefon: 93 41 90 59

 

Du kan til enhver tid kontakte Ung i Fornybar dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger på e-post: post@ungifornybar.no

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi anbefaler derfor ikke å sende sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til å kunne kontakte deg om fremtidige arrangementer som avholdes av Ung i Fornybar.

Som medlem av Ung i Fornybar vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap og for å kunne kontakte deg. Behandlingsgrunnlaget vil være det samtykket som du gir Ung i Fornybar ved innmelding i foreningen via våre hjemmesider (GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav a).

De opplysningene som registreres ved oppretting av medlemskap er:

  • Navn

  • E-postadresse

  • Arbeidsgiver 

  • IP-adresse

  • MAC-adresse

  • Passord (kryptert, ingen personell kan se passordet)

 

Når du tar kontakt med Ung i Fornybar som medlem, deltar på medlemsaktiviteter, eller på annen måte bruker foreningens tjenester vil vi motta opplysninger om deg. Eksempler på opplysninger som registreres som følge av dine aktiviteter og bruk av våre tjenester er:

  • Informasjon du gir oss når du for eksempel oppdaterer egne kontaktopplysninger, enten via «Logg Inn» eller ved kontakt med medlemsservice per telefon eller e-post

  • Annen informasjon som oppgis i dialog med medlemsservice

  • Utmelding

3. Hva brukes opplysningene til?

Ung i Fornybar samler inn personopplysninger til formålene som er angitt her:

  • Medlemskommunikasjon - Som medlem av Ung i Fornybar vil du motta medlemsinformasjon om faglige, sosiale og økonomiske interesser knyttet til vår kjernevirksomhet. Du vil for eksempel motta: innkalling til generalforsamling, innkalling til faglige arrangementer, og informasjon knyttet til ditt medlemskap.

 

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du ikke lenger ønsker at behandlingen skal fortsette. Tilbaketrekking kan gjøres ved å kontakte oss på post@ungifornybar.no  eller administreres direkte via «Logg inn» på www.ungifornybar.no.


 

4. Systemer og sikring

Ung i Fornybar behandler personopplysninger om medlemmer i to forskjellige kundebehandlingssystem (CRM). Systemtilgang er begrenset til autorisert personell.


 

5. Utlevering og innsyn til andre

Vi utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre.

Samarbeidsparter som drifter våre IT-systemer har tilgang til personopplysninger som er lagret. Tilgangen er begrenset til alminnelig drift av vår hjemmeside.

 

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger som behandles på bakgrunn av samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke og / eller opplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet som det ble samlet inn for.

 

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

Personopplysninger og samtykker til behandling som er gitt, er lettest tilgjengelig og administreres ved pålogging på Min Side, her: https://www.ungifornybar.no/logg-inn/. Assistanse gis også ved forespørsel til post@ungifornybar.no. Ytterligere kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, www.ungifornybar.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere informasjon før vi gir svar. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende en e-post til post@ungifornybar.no. Ytterligere kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, www.ungifornybar.no.

Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

9. Endringer

Personvernerklæringen godkjennes av representantene for initiativtagerne bak Ung i Fornybar og vil etter stiftelsesmøtet godkjennes av styret.

Oppdatert personvernerklæring vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Vesentlige endringer vil, hvis mulig, bli varslet.

Sist endret og godkjent 11.12.2019.

bottom of page