UNG I FORNYBAR

Ung i Fornybar (UiF) ble stiftet som forening i januar 2020.

 

Foreningens formål er å være et forum og en møteplass for unge som arbeider innen fornybarsektoren på tvers av fag- og yrkesbakgrunn.

Foreningen vil holde nettverkssamlinger, foredrag og liknende aktiviteter.
 

Foreningen skal også arbeide for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området.

Målgruppen er personer under 40 år som arbeider med fornybar energi.

 

Initiativtagere

Energi Norge.png
thumbnail_DNB markets.png
DNV GL.png
Haavind svart.png
norsk vind.png
scatec solar.png
statkraft.png
thommessen.png
Wiersholm svart.png
WR.png
 

Styret

Cathrine Åsegg Hagen

Cathrine jobber som rådgiver innen fagområdet strømmarked, og er ansvarlig for å utvikle og drifte ulike kurs, konferanser, forskningsprosjekter og publikasjoner. Hun er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet i fem år med regulering av sluttbrukermarkedet for strøm i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Eivind Johannessen

Eivind har master i finansiell økonomi fra BI. Han har jobbet i Investment Banking DNB Markets siden 2012, med fokus på rådgivning innen oppkjøp og fusjoner innen norsk og nordisk fornybarsektor

Espen Erdal

Espen jobber i fornybar-avdelingen til DNV GL, i Oslo. Her jobber han primært med fornybar-prosjekter innen vindkraft, hvor transaksjonstøtte (Due Diligence) og byggeoppfølging i Norden utgjør størsteparten av hverdagen. I tillegg jobber han med forretningutvikling innen DNV GL’s brede portefølje av tjenester innen energi. Espen har 7 års arbeidserfaring, og er utdannet sivilingeniør fra NTNU. 

Ivana Filipovic

Ivana er advokat i Haavind sin energiavdeling. Hun jobber innenfor alle grener av fornybar energi, og bistår kunder med både prosedyre, rådgivning og transaksjoner. Hun har også spesialisering i internasjonal miljø- og naturressursrett fra Pennsylvania State University.  

John Amund Lund

John Amund er faglig ansvarlig for vindteknikk i Norsk Vind og har vært involvert i utvikling, bygging og drift av flere vindkraftanlegg i innland og utland.

Tiril Staver Eid

Tiril jobber med utvikling av fornybar-prosjekter i Scatec Solar ASA, med særlig fokus på nye markeder i Øst Europa. Hun har tidligere jobbet med investeringer i fornybar-prosjekter i SUSI Partners AG, der hun blant annet var med på oppkjøp av flere vindparker i Norden. 

Maren Grønli

Maren jobber i investeringsavdelingen i Statkraft. Der jobber hun med oppkjøp av sol og vind prosjekter/assets i Europa, India og Sør-Amerika. Hun har tidligere erfaring fra Investment banking i Carnegie og M&A i Stratema. Maren har en master i Finans fra Boston, USA. 

Henrik Fabian Torgrimsby

Henrik er advokat i Thommessen der han hovedsakelig jobber med utbyggingsprosjekter. Han har omfattende erfaring med utbygging av fornybar energi i Norge og han bistår norske leverandører med offshorevindkraftprosjekter i utlandet. 

Svanhild Vesterheim

Svanhild er advokat i Wiersholm med 7 års erfaring. Hun arbeider til daglig med fornybar energi med hovedvekt på utarbeidelse og forhandling av kontrakter, regulatorisk rådgivning, risikovurderinger, løpende kontraktshåndtering og transaksjoner innenfor vannkraft, vindkraft og fjernvarme.