top of page

tir. 22. juni

|

https://www.digitalearsmoter.no.

Årsmøte i Ung i Fornybar

Ung i Fornybar avholder årsmøte tirsdag 22. juni kl. 15.00.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte i Ung i Fornybar
Årsmøte i Ung i Fornybar

Tid og sted

22. juni 2021, 15:00

https://www.digitalearsmoter.no.

Om arrangementet

Ung i Fornybar avholder årsmøte tirsdag 22. juni kl. 15.00.

Foreningen tar situasjonen med Covid-19 på alvor og følger myndighetenes råd. Av den grunn har styret i foreningen besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt via https://www.digitalearsmoter.no. Dette krever at medlemmer som ønsker å delta må registrere sitt telefonnummer for å kunne logge på løsningen. Ved å trykke på lenken aksepterer du å dele ditt telefonnummer med foreningen i tråd med personvernerklæringen (https://www.ungifornybar.no/personvern).

Påmelding til årsmøtet gjøres via følgende lenke: Påmelding til årsmøte.

Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til foreningens styreleder Svanhild Vesterheim, Advokatfirmaet Wiersholm AS, e-post (svve@wiersholm.no) senest innen tirsdag 1. juni. Vi sender deretter eventuell oppdatert innkalling innen to uker før møtet.

Styret vil gjennomføre årsmøtet, som omfatter faste årsmøtesaker angitt nedenfor.

Dagsorden og saksdokumenter

Det er følgende dagsorden for årsmøtet med forslag til vedtak:

  1. Godkjenne styrets årsberetning. Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.
  2. Fastsette kontingent. Det er for 2020 besluttet å ikke innkreve medlemskontingent.  Forslag til vedtak: Ingen medlemskontingent videreføres for 2021.
  3. Godkjenne regnskap med vedlagt beretning fra revisjonsansvarlig. Forslag til vedtak:      Regnskap med vedlagt beretning godkjennes.
  4. Velge medlemmer til styret. Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer for 2 år velges:

  • Rachel  Spiegel, DNV
  • Leif Skorge, Scatec
  • Elise Foss, Hafslund
  • Merete Myrmo, Aker Horizons

 5. Velge revisjonsansvarlig. Forslag til vedtak: Som revisjonsansvarlig for 1 år velges Eivind Johannessen, DNB Markets

Styrets årsberetning, regnskap og beretning fra revisjonsansvarlig for 2020 er vedlagt invitasjonen mottatt på epost. 

Foreningens vedtekter ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside: https://www.ungifornybar.no/om-oss

Med vennlig hilsen,

Svanhild Vesterheim

styreleder

Dele dette arrangementet

bottom of page